Laborator de protecția mediului și analiza îngrășămintelor

Laboratorul este acreditat cu nr. NAT-1-1031/2012 de către Consiliul Național de Acreditare (NAT) în conformitate cu standardul MSZ EN ISO/IEC 17025.

Activitățile laboratorului includ următoarele analize concrete de analitică a mediului și analiza îngrăsămintelor.

 

Analiza îngrășămintelor:

 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor cu azotat de amoniu.
 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor de tip var cu azotat de potasiu (Pétisó, CAN, KAN).
 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor cu uree.
 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor cu microelemente pe bază de uree (Mikramid).
 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor lichide de tip UAN (cu conținut de azotat de amoniu și uree).
 • Analiza fizică și chimică a îngrășămintelor complexe și mixte (NPK).
 • Determinarea conținutului de metale (elemente toxice) în îngrășămintele cu azot și cele complexe și mixte.
 • NOx analiza fizică și chimică a agentului de reducere (soluție de uree diluată în apă, AdBlue).
 • Analiza fizică și chimică a soluției de amoniac (clorură de amoniu).

 

Analize de protecția mediului

 • Colectarea unor eșantioane de apă uzată pentru analiza fizică și chimică a apei și efectuarea analizei.
 • Colectarea unor eșantioane de apă potabilă pentru analiza fizică și chimică a apei și efectuarea analizei.
 • Colectarea unor eșantioane de apă de suprafață și subterane pentru analiza fizică și chimică a apei și efectuarea analizei.
 • Colectarea unor eșantioane din sistemele de apă și aburi ale centralelor termice pentru analiza fizică și chimică a apei și efectuarea analizei.
 • Colectarea pe secțiuni a unor eșantioane de emisii provenite din punctele fixe ale poluatorilor de aer și analiza acestora.
 • Colectarea unor eșantioane de aer din spațiul locului de muncă și determinarea concentrației de praf, amoniac și dioxid de azot.
 • Măsurători privind parametrii climei de la locul de muncă.

 

Descrierea detaliată a analizelor se găsește pe pagina NAT în documentul referitor la laboratoare.

În cazul analizelor efectuate pentru clienții noștri care nu fac parte din societatea noastră, oferim și următoarele în cazul în care clienții noștri solicită:

 • oferim asistență în eșantionarea corectă și participăm la eșantionare, la cerere
 • la cererea expresă a clienților noștri, permitem participarea lor la analiza eșantionului lor respectând totodată reglementările referitoare la confidențialitatea informațiilor,
 • prezentăm sistemul nostru aplicat pentru asigurarea calității rezultatelor,
 • oferim asistență în interpretarea corectă a rezultatelor.